کد خبر: 236903 A

مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اعلام کرد:

بیش از ۱۲۵ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور دراجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا توسط بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور انجام شد.

بیش از ۱۲۵ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور دراجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا توسط بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور انجام شد.

به گزارش ایلنا، براساس آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در طول اجرای یک هفته ای طرح نظارتی ویژه شب یلدا و مطابق آمار و اطلاعات دریافتی از ۳۱ استان کشور، تعداد ۱۲۵ هزار و ۷۹۴ فقره بازرسی توسط بازرسان اصناف بعمل آمده است.

از ۱۲۵ هزار و ۷۹۴ فقره بازرسی بعمل آمده توسط بازرسان اصناف، ۱۷۱۶ مورد منجر به تشکیل پرونده شد که ارزش ریالی این پرونده ها یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۳۱۲ ریال است که برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی، سازمان ها و ادارات ذیربط ارسال شده است.

براساس این گزارش، بعد از بررسی های معمولی و ارزیابی کارشناسان ۸۱۶ مورد از گزارشهای مردمی منجر به تشکیل ۲۴۷ پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش ۳۱۵ میلیون و ۳۰۲هزارو ۸۷۰ ریال و مجموع دو مورد برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش یک میلیارد و۸۰۰ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۸۲ ریال تشکیل و برای رسیدگی به محاکم تعزیزاتی ارسال شده است.

طی مدت مذکور از سوی واحدهای بازرسی و نظارت استان تهران تعداد ۷۴ هزار و ۳۱۳ فقره بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت و ۲۴۷ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش ۱۲۶ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۰۰ریال تشکیل و برای رسیدگی به محاکم تعزیراتی ارجاع شد.

همچنین بیشترین تخلفات صورت گرفته در خصوص گرانفروشی، درج نکردن قیمت و صادر نکردن صورتحساب بود و بیشترین شکایات در این بخش نیز به ترتیب مربوط به آجیل و خشکبار و هندوانه گزارش شده است.

استان تهران استان کشور ایران تعزیرات خشکبار شب یلدا کشور بازرسی سراسر اصناف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر