کد خبر: 236867 A

شاخص تولید ١١ صنعت دیگر نسبت به دوره شش ماهه اول سال ١٣٩٢ کاهش معادل ۲۲.۱ درصد و متعلق به گروه صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو(سیگار) است.

شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال ١٣٩٣ برمبنای سال پایه سال ۹۰ به عدد ۹۳.۶ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۶/۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دوره مذکور شاخص تولید در ١٣ گروه صنعتی رشد داشته که گروه " صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با رشدی ۶۸.۹ درصد بیشترین رشد را در دوره مدکور تجربه کرده است.

همچنین شاخص تولید ١١ صنعت دیگر نسبت به دوره شش ماهه اول سال ١٣٩٢ کاهش معادل ۲۲.۱ درصد و متعلق به گروه صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو(سیگار) است.

تغییرات شاخص تولید گروه های مختلف صنایع طی شش ماهه اول سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل نکته مهم دیگر این که در بین ۶ گروه صنعتی است که در مجموع حدود ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند؛ فقط شاخص گروه صنایع تولید محصولات کانی غیر فلزی نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ معاول ۷.۸ درصد کاهش یافته است.

صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر