کد خبر: 236842 A

سازمان توسعه تجارت:

اجرای طرح ایران کد در سال های ۸۶ تا ۹۲ در مورد اقلام کالایی گروه ۱۰ نشان داد که ایران کد نه تنها نتوانست قاچاق این اقلام را کاهش دهد بلکه رشد ۳ برابری قاچاق این کالاها بار دیگر به صورت تجربی و اجرایی بر ادعای غیرکارشناسی بودن این طرح صحه می گذارد.

مدیر روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، با بیان آنکه دولت هیچگاه ملزم به استفاده از ایران کد نبوده است، گفت: طرح ایران کد الزامی برای اجرا نداشته است و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، دولت می تواند با توجه به مقتضیات زمانی نسبت به توقف یا تعویق آن اقدام کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت، حسین بروجردی روز یکشنبه در مورد حذف ایران کد و انتقادات در این خصوص، افزود: ایران کد طرحی بود که با وجود ۵ سال پیشینه ناموفق، هنوز برخی نمایندگان مجلس داعیه آن را دارند و به نظر می رسد پیش از آنکه این طرح به درستی سنجیده و قضاوتی برحق از معایب اجرای آن ارائه شود، به مستمسکی برای انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت و دولت تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مهار پدیده مهم و وسیعی همچون قاچاق باید ابزار مناسب و پیشگیرانه ای طراحی شود، گفت: با ابزار ناقصی که عیب و ایرادهای آن بر همگان روشن است نمی توان به جنگ پدیده پیچیده قاچاق رفت؛ چرا که ایران کد مانند شمشیری پلاستیکی در مقابل دشمنی قوی و نیرومند است.

مدیر روابط عمومی سازمان توسعه تجارت سپس تصریح کرد: مهار پدیده قاچاق با ابزار ناقص ایران کد که تجربه ۵ سال اجرای آن ثابت کرد، معایب این طرح بیشتر از مزایای آن است و همچنین اصرار بر این روش غلط، بی تدبیری آشکاری است.

بروجردی در ادامه قاچاق را معلول عوامل متعددی خواند و گفت: قاچاق در ایران به صورت سامان یافته و گسترده انجام می گیرد و مربوط دانستن آن به حذف طرح ایران کد، گرفتن نتیجه ای باطل از مقدمات است.

وی خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق بسیار سازمان یافته در کشور انجام می شود و حتی به اذعان برخی یک چهارم از اقتصاد کشور را آفت زده کرده است، بنابراین حل مشکلات این پدیده تنها در گرو قوانین و لغو الزام استفاده از طرح ایران کد نیست و باید علت های بیرونی این پدیده را ریشه یابی و حذف کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اجرای طرح ایران کد در سال های ۸۶ تا ۹۲ در مورد اقلام کالایی گروه ۱۰ نشان داد که ایران کد نه تنها نتوانست قاچاق این اقلام را کاهش دهد بلکه رشد ۳ برابری قاچاق این کالاها بار دیگر به صورت تجربی و اجرایی بر ادعای غیرکارشناسی بودن این طرح صحه می گذارد.

وی اضافه کرد: استفاده نکردن از ایران کد قانون شکنی نبوده؛ چرا که قید کلمه ' می تواند ' در بند(ج) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، به منزله اجرای این طرح در همه حال و همه زمان نیست و دولت می تواند با توجه به مقتضیات زمانی نسبت به توقف یا تعویق آن اقدام کند.

بروجردی سپس به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: اختیارات بند ده مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کشور درباره اعمال سیاست های ویژه اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دیگری برای حذف حلقه زائد ایران کد در فرآیندهای تجاری بوده است.

وی با بیان اینکه ایران کد به دلیل عدم توانایی در تحقق اهداف نهایی، برخی وظایف خود را به طرح شبنم واگذار کرد، تصریح کرد: اجرای طرح شبنم هیچگونه پشتوانه قانونی نداشته و از آنجا که برچسب های آن در بازار به فروش می رفت خود باعثرسمیت دادن به کالای قاچاق شده است.

بروجردی با بیان اینکه حذف مقررات زائد از فرایندهای تجاری و رونق بخشی به تجارت از استراتژی های تجاری کشور است، اظهار داشت: تصمیم حذف الزام استفاده از ایران کد و طرح شبنم به پیشنهاد گمرک، واردکنندگان و فعالان اقتصادی گرفته شد. در شرایطی که رکود بر کشور حاکم بود حذف این طرح ها به عنوان راهکاری برای تسهیل تجارت مطرح شد که فعالان اقتصادی هم از آن استقبال کردند.

اقتصاد کشور ایران ایران کد تجارت دولت رشد قاچاق گمرک نمایندگان مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر