کد خبر: 236400 A

قیمت گوشت قرمز دربازار:

قیمت این محصول در بازار نسبت به هفته گذشته با کاهش و یا افزایش مواجه نشده است.

در هفته گذشته قیمت گوشت قرمز ثابت بوده است و در روز اول هفته قیمت این محصول در بازار نسبت به هفته گذشته با کاهش و یا افزایش مواجه نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت هر کیلو گوشت در بازار به شرح زیر است:

راسته گوسفندی با استخوان ۲۷,۳۰۰
راسته گوسفندی بی استخوان ۴۰,۹۰۰
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان ۳۳,۵۰۰
ران کامل گوسفندی ممتاز ۳۳,۵۰۰
سردست(با گردن جناق ۳ دنده) ۲۸,۵۰۰
سر دست(کف دست) ۳۲,۳۰۰
قلوه گاه با استخوان ۱۶,۷۰۰
قلوه گاه بی استخوان ۱۷,۸۰۰
گردن گوسفندی ۲۵,۳۰۰
ماهیچه گوسفندی ۳۵,۶۰۰
چرخکرده مخلوط ۲۱,۵۰۰
خورشتی ۲۸,۲۰۰
راسته پاک کرده ۲۹,۵۰۰
ران پاک کرده ۲۸,۸۰۰
سردست پاک کرده ۷,۵۰۰
ماهیچه گوساله ۲۸,۸۰۰
ران گوساله منجمد برزیلی ۱۶,۷۰۰
سردست گوساله منجمد برزیلی ۱۶,۵۰۰
قلم ۲,۲۰۰


گوشت گوشت قرمز هفته قیمت گوسفندی استخوان ماهیچه پاک راسته گوساله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر