کد خبر: 230917 A

در این مدت صادرات تجارت چمدانی از گمرک جلفا، نوردوز، سرو، بیله سوار، لطف آباد، آستارا، به ترتیب از رشد ۳۷۰،۵۸و ۷۸،۹۷و ۶۶،۴۷و۶۰،۲۴و۳۷،۹۳و۳۰،۷۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.

ارزش صادرات در مدت مورد نظر، حاکی از کاهش ۳۲،۰۱ درصدی ارزش تجارت چمدانی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۸،۵۷۰ هزار یورو(معادل ۵۱،۲۴۵ هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط ۲۰۸ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS‌ارسال شده است که این رقم در حدود ۰،۲۳ درصد کل صادرات کشور را تشکیل می دهد.

صادرات به طریق تجارت چمدانی حدود ۵۶،۶۱۲ هزار یورو(معادل ۷۵،۳۷۴ هزار دلار) بوده است که معادل ۰/۳۷ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی هشت ماهه سال ۱۳۹۲ را شامل شده است.

ارزش صادرات در مدت مورد نظر، حاکی از کاهش ۳۲،۰۱ درصدی ارزش تجارت چمدانی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ است.

طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳، گمرک آستارا با اختصاص ۱۵،۲۹۴ هزار دلار یا ۲۹،۸۴ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار با اختصاص ۷،۲۳۰ هزار دلار یا ۱۴،۱۱ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک سرو با اختصاص ۶،۰۳۱ هزار دلار یا ۱۱،۷۷ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم، را به خود اختصاص داده است.

طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳، صادرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک منطقه آزاد بندر انزلی، دارای کاهش ۸۸،۱۳ درصدی، گمرک سرخس دارای کاهش ۱۷،۸۵ درصدی، گمرک پلدشت دارای کاهش ۸۲،۲۶ درصدی، گمرک سرخس دارای کاهش ۱۷،۸۵ درصدی، گمرک اینچه برون دارای کاهش ۱۰،۱۶ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ بوده است.

در این مدت صادرات تجارت چمدانی از گمرک جلفا، نوردوز، سرو، بیله سوار، لطف آباد، آستارا، به ترتیب از رشد ۳۷۰،۵۸و ۷۸،۹۷و ۶۶،۴۷و۶۰،۲۴و۳۷،۹۳و۳۰،۷۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.

تجارت چمدانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر