کد خبر: 226199 A

مدیر عامل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان در گفت‎وگو با ایلنا:

در حال حاضر انجمن‌ها در بسیاری از کمیسیون و شورا‌ها حضور دارند و در بعضی جا‌ها نیز با هماهنگی ما حضور می‌یابند و به این صورت هم اطلاعاتشان را منتقل می‌کنند و هم انتظارات را متوجه می‌شوند.

مدیر عامل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان با اشاره به شکل گیری ۴۰۰ انجمن طی ۲ سال گذشته گفت: وظیفه انجمن‌ها مشاوره و آگاهی دادن به جامعه است که امیدواریم با حضور بیشتر در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی‌ها و آگاهی دادن به مردم انتظاری که از این قانون می‌رود جامه عمل بپوشد.

سید جواد تقوی سبزواری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه قانون حمایت از مصرف کننده آنگونه که باید از حقوق مصرف کنندگان حمایت نمی‌کند، گفت: تمرکز این قانون بهره گیری از تشکل‌های مردمی است لذا در چارچوب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گرفت.

وی افزود: این تشکل‌ها در حال حاضر گام‌های اولیه را برمی دارند چون نیازمند برنامه‌های اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات جدید هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را برای کارامد شدن انجمن‌ها بکار بسته‌ایم بطوری که در ۲ سال گذشته نزدیک ۴۰۰ انجمن شکل گرفته ولی هنوز گام‌های اولیه را برمی دارند.

وی با بیان اینکه انجمن‌ها نیازمند افزایش اطلاعات و انسجام هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه انجمن‌ها مشاوره و آگاهی دادن به جامعه است که امیدواریم با حضور بیشتر در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی‌ها و آگاهی دادن به مردم انتظاری که از این قانون می‌رود جامه عمل بپوشد.

وی گفت: انجمن‌ها کاملا خصوصی هستند و برابر آنچه در قانون دیده شده وظایفشان تعریف شده و منابع درآمدی برایشان پیش بینی شده و بر اساس خدمتی که ارائه می‌کنند می‌توانند درآمد داشته باشند.

تقوی سبزواری ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که یک انجمن پیدا می‌کند برنامه‌های درآمدی و هزینه‌های خودش را تدارک می‌بیند لذا یکی از گام‌های اولیه‌شان این است که درآمد و هزینه‌هایشان را به گونه‌ای تنظیم کنند که پابرجا باشند.

وی با بیان اینکه انجمن‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر انجمن‌ها در بسیاری از کمیسیون و شورا‌ها حضور دارند و در بعضی جا‌ها نیز با هماهنگی ما حضور می‌یابند و به این صورت هم اطلاعاتشان را منتقل می‌کنند و هم انتظارات را متوجه می‌شوند.

مدیر عامل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان اظهار داشت: سازمان حمایت سازمانی است که رویکرد حمایت از تولید و مصرف کننده را دارد و قبل و بعد از ادغام این ظرفیت قانونی را همچنان عمل می‌کند.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که سازمان حمایت در جلسات تصمیم گیری اقتصادی حضور مستمر داشته باشند و با ارائه تحلیل و پیشنهادات کار‌شناسی فضای اجرای خوبی داشته باشیم.

تقوی سبزواری یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است که با تقویت اطلاعاتی سازمان را در حوزه کار‌شناسی جلو ببریم و با حضور مستمر در جلسات آنچه در تصمیمات دولت حادثمی‌شود رویکرد عملیاتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: ما همواره به تولید و مصرف کننده بصورت توامان فکر می‌کنیم و امیدواریم در شرایطی که بستر آرامتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده تولید کننده و مصرف کننده در شرایط آرام به فعالیت خودشان ادامه دهند.

تصمیم گیری و تصمیم سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر