کد خبر: 223581 A

گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد؛ به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی، اعلام وصول و خروج کالا از گمرکات پیگیری شود.

گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی مستقل با تاکید بر جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی اعلام کرد: اعلام خروج کالای موضوع اظهارنامه ها در سامانه واردات در مقابل صادرات الزامی است.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه های صادراتی، اعلام وصول و خروج کالا از گمرکات پیگیری شود.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های مورخ اول اردیبهشت ماه ۸۹،۲۲ شهریور ماه ۸۹،۲۶ خرداد ماه ۹۲ و سوم شهریورماه ۹۳ موضوع تاکید پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز کالای صادراتی، نامه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص امکان فراخوانی و درج اظهارنامه های صادراتی از کلیه گمرکات در سامانه واردات در مقابل صادرات و سامانه اظهار از راه دور ارسال می گردد.

با توجه به اینکه طبق اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر امکان ثبت خروج کالا از مرز فراهم می باشد، چنانچه اعلام خروج کالای موضوع اظهارنامه های مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگردیده است؛ ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه و ثبت کلیه اعلام خروج های جاری و سنوات قبل(اعم از صادرات قطعی و صادرات موقت و از محل ورود قطعی) در سامانه مذکور اقدامات لازم انجام شود.

ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات واردات ثبت مدیران بخشنامه خروج کالا صادراتی گمرکات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر