کد خبر: 212885 A

در سال ۱۳۹۲

در سال گذشته ۹۴.۷ درصد واردات و ۸۷.۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور از راه دریایی صورت گرفته است.

در سال گذشته ۹۴.۷ درصد واردات و ۸۷.۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور از راه دریایی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، با توجه به آمار ترانزیت کالای غیر نفتی در کشور در سال گذشته بیش ترین میزان کالای ترانزیتی به مقدار ۷۹۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۰۴ تن از راه بنادر شامل ۹۴.۷ درصد واردات و ۸۷.۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور صورت گرفته است.

بنا بر این گزارش حمل و نقل جاده ای در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که سهم واردات با ۸/۱۰ درصد ۳ برابر صادرات با ۶/۳ درصد در این بخش بوده است. و حمل و نقل ریلی با سهم هرکدام ۷/۱ درصد رتبه سوم را در واردات و صادرات غیر نفتی کشور دارا است.

همچنین وزن کالای غیر نفتی وارد شده ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۵۱ تن و وزن کالای صادراتی ۵۱ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۸۷۳ تن ذکر شده است.

بنا بر این گزارش در این بین بیشترین ترانزیت کالا به ترتیب از بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد صورت گرفته است. بندر شهید رجایی با ۴۵ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۶۹۲ تن مجموع صادرات و واردات کالای غیرنفتی رتبه نخست و در رده های بعد بندر امام خمینی(ره) با ۲۱ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۴۹ تن کالا و بندر امیرآباد با ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۳۹ تن در رتبه سوم ترانزیت دریایی کشور قرار دارد.

بنابر این گزارش بیشترین حجم کالای غیر نفتی ترانزیت شده در سال ۹۲ از گذرگاه های دریایی جنوبی کشور صورت گرفته است.

امام خمینی جاده حمل و نقل روابط عمومی واردات وزارت راه و شهرسازی وزن درصد سال نفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر