کد خبر: 212532 A

قیمت فروش نهاده‌های دامی شرکت شتیبانی امور دام کشور کاهش یافت و بر اساس بخشنامه ابلاغی به ادارات استانی تحت پوشش، قیمت هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا به ترتیب ۹۵۰۰ و ۱۷۷۵۰ ریال، تحویل از انبار استان به طور یکسان در کلیه استان ها تعیین گردید.

قیمت فروش نهاده‌های دامی شرکت شتیبانی امور دام کشور کاهش یافت و بر اساس بخشنامه ابلاغی به ادارات استانی تحت پوشش، قیمت هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا به ترتیب ۹۵۰۰ و ۱۷۷۵۰ ریال، تحویل از انبار استان به طور یکسان در کلیه استان ها تعیین گردید.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد قیمت فروش نهاده‌های دامی این شرکت کاهش یافت و بر اساس بخشنامه ابلاغی به ادارات استانی تحت پوشش، قیمت هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا به ترتیب ۹۵۰۰ و ۱۷۷۵۰ ریال، تحویل از انبار استان به طور یکسان در کلیه استان ها تعیین گردید.

این در حالی است که طبق بخشنامه‌های قبلی قیمت هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا به ترتیب ۱۰۳۰۰ و ۱۸۸۰۰ ریال به طور متوسط با احتساب هزینه حمل از مبادی ورودی تا انبار استان اعلام و اجرا شده بود و بدین ترتیب قیمت ذرت و کنجاله سویا به ترتیب ۷.۸ و ۵.۶ درصد کاهش یافته است.

پوشش روابط عمومی کشور استان شرکت قیمت کاهش امور دام دامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر