کد خبر: 210960 A

با تصویب هیأت وزیران و در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال ۹۱ مجلس، شرکت بازرکانی دولتی ایران به آن وزارتخانه ملحق خواهد شد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران رسماً به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

با تصویب هیأت وزیران و در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال ۹۱ مجلس، شرکت بازرکانی دولتی ایران به آن وزارتخانه ملحق خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶ / ۲وبه پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن وتجارت ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده(۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، مصوب سال ۱۳۹۱، با تغییر عبارت " درمورد شرکتهای دولتی(به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) " به عبارت " در مورد شرکتهای دولتی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران " در تبصره(۲) ماده(۳) آیین نامه اجرایی قانون تمرکزوظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، الحاق این شرکت را به جهادکشاورزی تصویب کرد.

برپایه این گزارش، پیش از این و در راستای اجرای مفاد طرح انتزاع، شرکتهای غله وخدمات بازرگانی تابعه این شرکت به جهاد کشاورزی واگذار شده بود، که با ابلاغ مصوبه فوق توسط جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در تاریخ ۱۳۹۳/۷ / ۸ خود شرکت مادر تخصصی نیز به وزارت جهاد کشاورزی ملحق خواهد شد.

بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر