کد خبر: 236908 A

سرخو در جلسه امروز شورای شهر تاکید کرد؛

به منظور جلوگیری از شائبه در رابطه با هزینه‌های این ستاد بهتر است، حسابرسی ویژه‌ای از طرف سازمان حسابرسی از ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و هم سمن‌ها صورت گیرد.

گزارشی از عملکرد مالی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران در یکصدو هجدهمین جلسه شورا ارائه شد.

به گزارش ایلنا؛ ارائه گزارشی از عملکرد مالی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران موضوعی بود که در دستور کار یکصد و هجدهمین جلسه شورا قرار داشت.

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش مالی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها گفت: با اینکه این گزارش گزارش خوب و مبسوطی بود، اما بهتر است چنین گزارش‌هایی از قبل در اختیار اعضا قرار گیرد تا آنان نیز نقطه نظرات خود را با دقت بیشتر بیان کنند.

محسن سرخو ادامه داد: به منظور جلوگیری از شائبه در رابطه با هزینه‌های این ستاد بهتر است؛ حسابرسی ویژه‌ای از طرف سازمان حسابرسی از ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و هم سمن‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: من یک ایراد شکلی به این ستاد دارم؛ عنوان این ستاد، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها است یعنی باید هماهنگی ایجاد شود نه اینکه اعضای شورا در موضوع شورایاری دخیل باشند در حالی که این ستاد به نوعی یک مدیریت اجرایی است و یا به تعبیری یک اداره جداگانه. البته این اشکال از ابتدای تشکیل این ستاد وارد بوده است.

سرخو اضافه کرد: ما نباید شورایاری‌ها را از شورا منفک کنیم کما اینکه شورایاری‌ها و سمن‌ها می‌توانند با ساز و کار مناسب در تصمیم گیری‌های مربوط به بودجه‌بندی کمیسیون‌های شورا فعالیت جدی داشته باشند.

مرتضی طلایی رییس ستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران در ابتدای این گزارش گفت: خلاصه وضعیت بودجه سال ۹۳ ستاد هماهنگی شورایاری ها نشان می‌دهد بودجه مصوب سال ۹۳ برای شورایاری های ۵۵ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۳۱ میلیارد و پانصد میلیون ریال تا تیر ماه سال جاری به حساب واریز شده است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از مبلغ واریز شده تا تاریخ ۶ دی ماه سال جاری مبلغ ۷میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال جذب شده که جذب ۳۰.۲۶ درصدی بودجه را نشان می دهد.

طلایی افزود: شایان ذکر است که از مبلغ ۵۵ میلیارد ریال ۳۰ میلیارد ریال سهم برگزاری انتخابات دوره چهارم شورایاری ها خواهد بود و ۲۵ میلیارد ریال اعتبار ستاد هماهنگی شورایاری ها.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به تعهدات ستاد هماهنگی شورایاری ها تا پایان سال در قالب ۳ سر فصل اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری ستاد هماهنگی شورایاری ها مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال تعهد دارد که در قالب ۳ سرفصل آموزش و توانمند سازی ویژه دوره چهارم، کمک های حمایتی در قالب بن کتاب و شهروند به شورایاران و واریز تن خواه ۶ ماهه دوم عمل خواهد شد.

طلایی همچنین با اشاره به فعالیت های پیش بینی شده و مصوب ستاد تا پایان سال ۹۳ تصریح کرد: ارتباطات و اطلاع رسانی، مطالعات میدانی و پژوهش، بازدید و تهیه گزارش به منظور نظارت بر فعالیت شورایاری های ۳۷۴ محله و رسیدگی به شکایات و ساخت مهر، صدور کارت شناسایی الکترونیک و کمک به خرید تجهیزات دفاتر شورایاری های دوره چهارم از جمله فعالیت های پیش بینی شده و مصوب ستاد تا پایان سال است که مجموع بودجه لازم برای این فعالیت ها ۸ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۸۸۳ هزار ریال خواهد بود.

رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها همچنین یاد آور شد: مجموع هزینه های جاری ستاد ۶۳ میلیون تومان بوده است که به این مبلغ باید ۲۰۰ میلیون تومان دیگر برای تجهیز ساختمان شورایاری اضافه کرد.

مرتضی طلایی در خصوص حسابرسی از ستاد شورایاری ها تاکید کرد: از اینکه ستاد به صورت ماهیانه هم حسابرسی شود استقبال می کنیم.

الکترونیک انتخابات بودجه تصمیم گیری های حمل و نقل دی ماه شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر شهر تهران شهروند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر