کد خبر: 175198 A

معصومه ابتکارگفت کسانی که منافعشان با بنزین سرطانی پتروشیمی گره خورده تهمت واردات بنزین توسط همسرم رابه من نسبت می دهند در حالی که این موضوع از وزارت نفت قابل پیگیری و استعلام است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت کسانی که منافعشان با بنزین سرطانی پتروشیمی گره خورده تهمت واردات بنزین توسط همسرم رابه من نسبت می دهند در حالی که این موضوع از وزارت نفت قابل پیگیری و استعلام است.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار ادامه داد: متاسفانه این افراد استعلام نمی کنند چون می خواهند دروغ بگویند، خوشبختانه مردم ما آگاه هستند.

ابتکار افزود: من کاملا بر سر منافع مردم و حفظ سلامتی آنها ایستاده ام و کوتاه نمی آیم و با هر اقدامی که سلامتی مردم را به خطر بیندازد مقابله خواهم کرد.

بنزین پتروشیمی حفاظت از محیط زیست معصومه ابتکار واردات بنزین وزارت نفت تکذیب ابتکار نقش وارادت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر