کد خبر: 151494 A

معاون شهردار تهران خبر داد؛

آنچه مشخص است اینکه در سال‌های گذشته با احتساب متمم معمولا بودجه شهرداری محقق شده است و نزدیک به سقف بودجه شدیم و اگر جمع بودجه‌ها در نظر گرفته شود، سال گذشته اندکی حتی بیش از بودجه پیش بینی شده این درآمد‌ها تحقق یافت.

ایلنا: معاون مالی اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز گفت: در سال جاری و تا کنون بیش از ۹۵ درصد درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری تهران می‌سر شده است که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد.

به گزارش ایلنا، " حسین محمد پورزرندی " با بیان این مطلب گفت: درآمدهای سال ۹۲ با احتساب متمم ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این میزان بیش از ۹۵ درصد در بخش نقد و غیر نقد محقق شده است که امیدواریم تا پایان سال با احتساب متمم به ۱۰۰ درصد برسد.

پورزرندی خاطر نشان کرد: آنچه مشخص است اینکه در سال‌های گذشته با احتساب متمم معمولا بودجه شهرداری محقق شده است و نزدیک به سقف بودجه شدیم و اگر جمع بودجه‌ها در نظر گرفته شود، سال گذشته اندکی حتی بیش از بودجه پیش بینی شده این درآمد‌ها تحقق یافت.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصریح کرد: امسال ۴۰ درصد منایع نقد شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار تامین شده است که امیدواریم تا پایان برنامه ۵ ساله به بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.

پورزرندی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز‌ها تصریح کرد: درآمدهای ناشی از ساخت و ساز شهرداری سال گذشته حدود ۶۰ درصد بود که امسال به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که سال‌های گذشته تمام درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز تامین می‌شد.

اقتصاد بودجه درآمد ساخت و ساز شهردار تهران شهرداری شهرداری تهران معاون درآمدهای تحقق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر