کد خبر: 139327 A

از آنجا که نما در معرض دید شهروندان است تاثیرات زیادی بر روحیه افراد دارد و از این رو اگر کسی به مسائل شرعی نیز اعتقاد دارد باید این امور را لحاظ کند.

ایلنا: مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با تاکید بر برخورد با متخلفان ساختمانی گفت: تساوی بین جرم و مجازات و تاکید بر شناسایی متخلفان حرفه‌ای از اولویتهایی است که دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید محمد موسوی با تاکید بر اهمیت نمای ساختمان‌ها و سیما و منظر شهری گفت: نمای یک ساختمان قطعا بسیار حائز اهمیت است، چراکه نمای یک ساختمان چهره و سیمای شهر را تشکیل می‌دهد، که تک تک افراد شهر را درگیر می‌کند.

وی افزود: از آنجا که نما در معرض دید شهروندان است تاثیرات زیادی بر روحیه افراد دارد و از این رو اگر کسی به مسائل شرعی نیز اعتقاد دارد باید این امور را لحاظ کند.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در مورد برخورد با متخلفان ساختمانی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید از متخلفان ساختمانی چشم پوشی کرد، چرا که گاهی عدم توجه به تخلفی کوچک، انقدر آن را بزرگ می‌کند که ارگانهای مختلف را درگیر می‌کند.

موسوی تصریح کرد: تساوی بین جرم و مجازات و تاکید بر شناسایی متخلفان حرفه‌ای از اولویت‌هایی است که دنبال می‌شود.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ خاطر نشان کرد: همچنین رسیدن به وحدت رویه در صدور آراء توسط کمیسیون‌ها نیز از دیگر اولویتهایی است که باید با فرصت بیشتری دنبال شود.

جرم شهرداری تهران ساختمانی امور ماده افراد کمیسیون حرفه شناسایی متخلفان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر