کد خبر: 117317 A

مدیر عامل سازمان نوسازی خبر داد:

رشد کمی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری بدون ملاحظه آینده محتمل و در پیش روی این بخش‌های شهر که بالقوه از کمبود محسوس خدمات و زیرساخت‌های شهری رنج می‌برند، مسیری جز زوال تدریجی حیات شهری در برنخواهد داشت.

ایلنا: مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اهمیت کارامدی دفا‌تر خدمات نوسازی گفت: ۵ / ۱ برابر بودن تعداد واحد و زیربنای تولیدی در پروژه‌های تجمیعی در قیاس با پروژه‌های غیرتجمیعی، مؤید کارآمدی دفا‌تر خدمات نوسازی در بهره برداری بهینه از زمین و سایر منابع در تولید و عرضه مسکن جدید و استقبال از نوسازی مردمی است.

به گزارش ایلنا، " علیرضا جعفری " با بیان این مطلب گفت: بهسازی محیطی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، تحقق پروژه‌های محرک توسعه و بکارگیری و ارتقاء ظرفیت‌های محلی موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در نهادهای محلی چهار حوزه فعالیتی برای دفا‌تر خدمات نوسازی است.

وی با اشاره به مشکلات پیچیده فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فراروی پروژه‌های تجمیعی، گفت: مازاد تعداد واحد و زیربنای تولیدی در پروژه‌های تجمیعی در قیاس با پروژه‌های غیرتجمیعی(بیش از ۵ / ۱ برابر)، مؤید کارآمدی دفا‌تر خدمات نوسازی در بهره برداری بهینه از زمین و سایر منابع در تولید و عرضه مسکن جدید و استقبال از نوسازی مردمی است.

جعفری با بیان اینکه توجه به تحقق پروژه‌های محرک توسعه سهم به سزایی در فعالیت‌های دفا‌تر بر عهده داشته است، یادآور شد: انجام این فعالیت‌ها در راستای نوسازی با الگوی تجمیع، گام مهمی در تبدیل جریان نوسازی کالبدی به توسعه محلی به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: رشد کمی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری بدون ملاحظه آینده محتمل و در پیش روی این بخش‌های شهر که بالقوه از کمبود محسوس خدمات و زیرساخت‌های شهری رنج می‌برند، مسیری جز زوال تدریجی حیات شهری در برنخواهد داشت.

جعفری با بیان اینکه در فرآیند نوسازی کالبدی لازم است کمبودهای خدماتی، ارزش افزایی ناشی از ارتقای کیفیت محیطی و نیز تأمین زیرساخت‌های لازم برای تحقق نوسازی پایدار مورد توجه قرار گیرند، تأکید کرد: پروژه‌های محرک توسعه شامل آن دسته از پروژه‌ها و طرحهایی است که تحقق آن‌ها موجب افزایش سطح برخورداری ساکنان محله از خدمات مورد نیاز و نیز ارزش افزایی اجتماعی و اقتصادی در مقیاس‌های مختلف می‌شود.

اجتماعی و اقتصادی رشد زمین ساخت و ساز شهر تهران مسکن مشکلات پروژه شهری نوسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر