کد خبر: 212454 A

فیلم شهر موشهای ۲ با فروشی معادل هشت میلیارد، آتش بس ۲، یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان و آرایش غلیظ ۷۱۰ میلیون تومان در صدر جدول فروش قرار دارند.

فیلم شهر موشهای ۲ با فروشی معادل هشت میلیارد، آتش بس ۲ یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان و آرایش غلیظ ۷۱۰ میلیون تومان در صدر جدول فروش قرار دارند.
استقبال از فیلم‌های که در هفته‌های اخیر اکران شده همچنان ادامه دارد و مجموع میزان فروش این فیلم‌ها تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا سعید خانی پخش کننده فیلم سینما یی آرایش غلیظ در باره میزان فروش این فیلم گفت: این فیلم تاکنون در تهران در ۲۱ روز به فروشی معادل ۵۸۲ میلیون تومان ودر شهرستان‌ها نیز به فروشی معادل ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.
مختاری یکی از مسئولان هدایت فیلم و پخش کننده فیلم آتش بس ۲ در باره میزان فروش این فیلم گفت: این فیلم در تهران تاکنون به فروشی معادل یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ود ر شهرستان ۵۱۰ میلیون تومان فروش داشته است. فروش این فیلم روز گذشته فقط درتهران ۸۸ میلیون تومان بوده است.
فروش فیلم خواب زده‌ها در تهران ۴۸۵ میلیون و در شهرستان‌ها ۲۸۵ میلیون بوده است. همچنین فروش فیلم خانوم ۲۵۳ میلیون بوده است. فیلم شهر موشهای ۲ نیز با فروشی بیش از ۸ میلیارد تومان همچنان در صدر جدول فروش است.

فروش فیلم‌های روی پرده به بیش از ۱۲ میلیارد رسید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر