کد خبر: 179683 A

شماره چهل ویکم فصل نامه سینما و ادبیات به شخصیت‌های ماندگار سینمای ایران پرداخته و در میزگردی با عنوان از هملت تا حاج کاظم با حضور مهدی فخیم زاده، ‌ رضا کیانیان و فریبرز عرب نیا مفصل به این موضوع پرداخته است.

شماره چهل و یکم مجله سینما و ادبیات ویژه لهستان و سینمای آندری وایدا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ضد تارانتینو مقاله‌ای از حسن حسینی است که در بیستمین سالگرد نمایش فیلم داستان‌های عامه‌پسند(پالپ فیکش) در جشنواره کن به نگارش درآمده است و به نکات مناقشه انگیز سینمای تارانتینو پرداخته است.

سینمای ایران این شماره مجله به شخصیت‌های ماندگار سینمای ایران پرداخته و در میزگردی با عنوان از هملت تا حاج کاظم با حضور مهدی فخیم زاده، ‌ رضا کیانیان و فریبرز عرب نیا مفصل به این موضوع پرداخته است.

در بخش سینمای مستند آثار فرشاد فداییان به همراه گفتگویی از او مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب به عنوان شخصیت موضوع این شماره بخش ادبی مجله است در نشست پروین سلاجقه، عباس پژمان و علیرضا محمودی ایرانمهر و گفتگویی جداگانه با محمد محمدعلی و آثاری از احمد اخوت، حامد اسماعیلیون، ابوتراب خسروی، سهیل سمی رضا قیصریه، …

اما پیوست ویژه این شماره مجله با جلدی مجز از آلن روب گری‌یه به رمان نو اختصاص دارد. میزگردی با حضور منوچهر بدیعی مترجم چهار اثر تازه منتشر شده از رمان نو و پویا رفویی و مقاله‌ای خواندنی به ترجمه منوچهر بدیعی و گفتگویی با آلن روب گری‌یه کامل کننده پرونده خواندنی رمان نو این شماره مجله سینما و ا دبیات است که در۲۵۶ صفحه منتشر شده است.

گفتگو با رضا قاسمی و شقایق قندهاری و ترجمه‌ای از گلی امامی به مناسبت پنجاهمین سالگرد دکتر استرنج لاو… از بخش‌های دیگر مجله است.

فصلنامه سینما و ادبیات ویژه تابستان 93 منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر