کد خبر: 146517 A

مجمع عمومی خانه سینما بیستم اسفندماه با دستور جلسه بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره، بررسی و تصویب گزارش مالی و گزارش بازرس، همچنین انتخابات هئیت مدیره برگزار می شود.

ایلنا: مجمع عمومی خانه سینما بیستم اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، هیات مدیره جامعه اصناف سینمای ایران در جلسه مورخ دوشنبه ۲۸ بهمن تاریخ مجمع عمومی آتی خانه سینما را تعیین کرد.
این مجمع عمومی ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۲۰ اسفند ماه با دستور جلسه بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره، بررسی و تصویب گزارش مالی و گزارش بازرس، همچنین انتخابات هئیت مدیره و بازرس و نیز انتخابات اعضای شورای صیانت خانه سینما برگزار خواهدشد.

خانه سینما مجمع عمومی خانه سینما بیستم اسفندماه برگزار می شود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر