کد خبر: 139218 A

این اثر جستاری ست پیرامون مدیریت سینما در ۳۵سال گذشته وبه واکاوی علل تجربه سوزی در مدیریت فرهنگ و هنردر ایران می‌پردازد.

کتاب «سینمای نوین ایران» نوشته امیر فرض اللهی پس از بررسی مجدد دراداره کتاب مجوز انتشار گرفت.

به گزارش ایلنا این کتاب که در زمستان ۱۳۸۸ موفق به دریافت مجوز انتشار از اداره کتاب شده بود در حین چاپ توقیف شد و چهار سال اخیر
در توقیف بود. این اثر جستاری ست پیرامون مدیریت سینما در ۳۵سال گذشته وبه واکاوی علل تجربه سوزی در مدیریت فرهنگ و هنردر ایران می‌پردازد. این کتاب که توسط نشر افراز به زودی منتشر می‌شود و طراح جلد ان منصوربلدزاده است، پس از «اسیب‌شناسی سینمای کودک و نوجوان: که سه بار تجدید چاپ شده است، دومین کتاب تحلیلی امیر فرض اللهی در حوزه سینماست.

کتاب «سینمای نوین ایران» نوشته امیر فرض اللهی منتشر می شود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر