کد خبر: 750295 A

از سوی رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی انجام شد؛

رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی قاطعانه با محتکرین پیاز در بخش ایلخچی برخورد کرد.

به گزارش ایلنا، در پی گزارشات واصله، محمدباقر فتحی رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی در معیت نماینده اداره بازرگانی و صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی و بخشدار بخش ایلخچی و مأمورین نیروی انتظامی پس از گشت زنی در سطح شهر سه انبار احتکار پیاز در این بخش کشف شد و پس از بررسی اسناد و مدارک ارایه شده با هماهنگی خلیل الهی دادستان مرکز استان و با دستور مستقیم رییس حوزه قضایی بخش، پیازهای مکشوفه جهت عرضه مستقیم در بازار با نظارت سازمان بازرگانی روانه بازار تبریز شد.

 

محتکران پیاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر