کد خبر: 735694 A

سلیمی در تذکر شفاهی:

نماینده مردم محلات با انتقاد از روند بررسی جداول بودجه سال آینده گفت: عمده فساد در کشور در بودجه شرکت‌ها است، فساد در جایی رخ می‌دهد که شفافیت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات درباره جداول و بودجه شرکت‌ها گفت: تا این لحظه هنوز گزارشی به ما داده نشده است. از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آقایان در کمیسیون برنامه پرسیدم که وی پاسخ داد مطالبی در ذهن ما هست اما هنوز جمع‌بندی و چاپ نکردیم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید قانون درباره بودجه رعایت شود ما بخشی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودجه را تصویب کردیم و بخش دیگری از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودجه هنوز تصویب نشده است؛ اتفاقا فساد در جایی است که مصوب مجلس نیست.

وی تاکید کرد: عمده فساد در کشور در بودجه شرکت‌ها است، فساد در جایی رخ می‌دهد که شفافیت وجود ندارد، به همین دلیل چیزهایی که در مجلس مصوب می‌شود فساد در آن کمتر است. باید سازوکاری اندیشیده شود تا نمایندگان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جزئیات بودجه شرکت‌ها آگاه شوند؛ ما امروز نمی‌دانیم چه اتفاقاتی برای جداول افتاده است. در روز آخر هم ما کلی رای دادیم و جزئیات آن در جایی نبود.

 مسعود پزشکیان نایب که  ریاست مجلس را بر عهده دارد در پاسخ به سلیمی گفت:‌ اشکال شما وارد است؛ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دبیر مربوطه و هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم که تلاش کنند تا این مسئله با اطلاع نمایندگان برسد.

بودجه جلسه علنی ذهن مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر