کد خبر: 701100 A

دادستان مرکز مازندران خبر داد:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از اعاده بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید یونس حسینی عالمی با ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال ۴۸۲ پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی(از طریق اجرای احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده ۵۵) تشکیل و به اتهامات ۵۱۲ نفر رسیدگی شده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر ۵۳ پرونده در دادسرا و ۵۰ پرونده در دادگاه های استان در حال رسیدگی بوده و ۳۷۹ پرونده در دادگستری های سراسر استان مختومه شده است.

وی با اشاره به پرونده های متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: در این خصوص در قالب یکهزار و ۵۷۳ پرونده به اتهام ۵۴۸ نفر رسیدگی و ۱۵هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: در این حوزه، ۱۶۲ پرونده در دادسرا و ۱۷۹ پرونده در دادگاه مفتوح بوده و ۲۰۷ پرونده مختومه شده است.

حسینی عالمی افزود: یکهزار و ۵۷۳ پرونده اعلام شده فوق الذکر، شامل پرونده های قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری است که اکثر آنها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.

دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: ۴۲ پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده ۳۷ متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، ۲۸ پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و ۱۴ پرونده مختومه شده است.

وی همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاه های غیرمجاز طی ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: در این راستا ۶۰ پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر ۱۸ پرونده در دادسرا و ۴۰ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ ۲۰ پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.

حسینی عالمی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۱۷۲ چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: ۲۵ پرونده مربوط به چاه های غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است.

بیت‌المال دادستان مرکز مازندران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر