کد خبر: 695488 A

کدخدایی:

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بررسی صلاحیت، شایستگی و رأی ۳ مرحله و مکانیسم در هر انتخابات هستند که شورای نگهبان بر اساس حداقل قوانین صلاحیت افراد را بررسی می‌کند اما هیچ معیار و قانونی را برای تائید شایستگی های یک فرد ندارد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در قسمت چهل و چهارم برنامه «بدون توقف» در خصوص مقوله مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: انسان جائزالخطا است و گاهی ممکن است اعضای شورای نگهبان در بحث تائید صلاحیت‌ها دچار اشتباه شوند. لذا اگر اشتباه قابلیت جبران داشته باشد باید به سرعت اصلاح شود و در صورت عدم جبران نیز میتوان حداقل توبه کرد‌‌. بنابراین جانبداری بی‌اساس از یک طیف سیاسی و رد صلاحیت حزب مقابل کاری عامدانه و تخلفی بزرگ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتخابات سال ۸۸ اظهار داشت: انتخابات این سال شیرین بود که عده‌ای با خطا و تخلف آن را به کام مردم تلخ کردند. همچنین اگر شورای نگهبان قصد مهندسی در فرآیند انتخابات ۸۸ را داشت، در بررسی صلاحیت‌ها به آسانی می‌توانست از کاندیدا شدن برخی افراد مانند موسوی و کروبی جلوگیری کند.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص تشکیل کمیته صیانت از آرا مردم در سال ۸۸ تصریح کرد: در اصل ۹۹ قانون اساسی اجازه نظارت و بررسی بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور گذاشته شده است و هیچ اصل قانونی به تشکیل کمیته‌ای با این محوریت حکم نداده است. در همین راستا طبق قانون تنها نمایندگان مشخص شده حق نظارت بر صندوق‌های رأی را دارند و تشکیل کمیته صیانت از آرا مردم مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در صورت تخلف از سوی شورای نگهبان چه ‌کسی پاسخگو است، خاطرنشان کرد: تمام ساختارهای اداری و سیاسی کشور دارای یک مرحله نهایی و مقامی ارشد است به گونه‌ای که اگر در حق فردی بی‌عدالتی صورت گرفته باشد، می‌تواند از طریق مراجع مربوطه دادخواهی کند؛ اما در رابطه با تخلف اعضای شورای نگهبان، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات اعضا است.

وی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تائید تصمیمات شورای نگهبان نقش دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که قانون نظم عمومی ایجاب می‌کند که سلسله وظایف در کشور به یک نهاد یا مرجعی که عهده‌دار تصمیم نهایی باشد، ختم شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بررسی صلاحیت، شایستگی و رأی سه مرحله و مکانیسم در هر انتخابات هستند که شورای نگهبان بر اساس حداقل قوانین صلاحیت افراد را بررسی می‌کند؛ اما هیچ معیار و قانونی را برای تائید شایستگی‌‌‌‌های یک فرد ندارد. لذا ملاک انتخاب افراد تنها بر اساس رای است که این امر ضمانت‌کننده شایستگی‌‌‌های یک کاندیدا نیست.

عباسعلی کدخدایی عباسعلی کد خدایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر