کد خبر: 695458 A

​دفتر میانجی‌گری در امور کیفری قوه قضائیه در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۵ /۸ /۹۵ هیأت محترم وزیران از متقاضیان واجد شرایط برای تأسیس مؤسسه میانجی‌گری در امور کیفری دعوت به همکاری می کند.

به گزارش ایلنا، داوطلبان واجد شرایط ذیل می‌توانند از تاریخ ۹۷/۰۹/۰۶ لغایت ۹۷/۰۹/۲۶ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی www.mianjigari.org اقدام به ثبت نام کنند. 

بدیهی است نسبت به درخواست‌های ارائه شده خارج از این سامانه و مهلت تعیین‌‌‌‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در اجرای آیین‌‌‌نامه مورد اشاره، شرایط احراز داوطلبان تأسیس مؤسسه میانجی‌گری در امور کیفری بشرح ذیل است:

۱- وثاقت

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

۳- فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

۴- حداقل سن ۲۵ سال تمام شمسی

۵- دارا بودن مدرک دانشگاهی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌‌‌‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق

۶- کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌‌‌‌توانند میانجی‌گر یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.

قوه قضائیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر