کد خبر: 694281 A

با نظر نمایندگان؛

در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تنها ماده یک این طرح تصویب شد و مابقی مواد به کمیسیون ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که برای بررسی مجدد به کیمسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت که موافقان و مخالفان به بررسی ابعاد مختلف این گزارش پرداختند.

ماده یک این قانون با رای موافق نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شدند یک درصد از درآمدهای خود را به خزانه کشور واریز کنند.

سایر مواد این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

 

 

 

 

کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر