کد خبر: 684964 A

نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته آینده صلاحیت وزرای پیشنهادی اقتصاد، کار، راه و صنعت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا، دستور کار مجلس شورای اسلامی از روز شنبه  از روز شنبه (بعدازظهر) ۱۳۹۷/۸/۵ الی یکشنبه ۱۳۹۷/۸/۶ به شرح زیر است.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه 

۲ گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح 
 
۳ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی 
 
۴ گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاری ها 
 
۵ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 
۶ بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 
 
۷ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم 
 
۸ گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور 
 
۹ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند 
 
۱۰ گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان 
 
۱۱ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)
 
قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم 
 
۱۲ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب
 
۱۳ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
 
۱۴ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم 
 
۱۵ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی 
 
۱۶ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون 
 
۱۷ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
 
۱۸ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:رد طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
 
۱۹موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
 
۱. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 
 
۲. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس)
 
۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
 
۴. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (۱۶۸) آیین‌نامه داخلی مجلس )
 
۵. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌ غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور ( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 
 
۶. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ ( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
 
۷. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مال۰ی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و... ( در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
 
۸. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها (در اجرای ماده(۴۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 
 
۹. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (در اجرای بند(۷) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس)
 
۲۰ بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی رئیس جمهور
اقتصاد صنعت لایحه مجلس شورای اسلامی واردات خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر