کد خبر: 684239 A

در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی رأی گیری در خصوص تقاضای آقای کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران انجام شد که این تفحص در جلسه کمیسیون رأی نیاورد و مقرر شد گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه به صحن علنی مجلس ارائه شود.

به گزارش ایلنا، در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موادی دیگر از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. محور مواد مربوط به طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی که در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شد درباره استقلال حاکمیتی شرکتی در بانک ها بود.

براساس ماده 86 طرح مذکور کلیه دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به تشخیص بانک مرکزی موظفند اطلاعات موردنیاز برای اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان نظام بانکی را مستقیما به بانک مرکزی و یا بانک ها و شرکت های معرفی شده از طرف بانک مرکزی ارائه کنند.

در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی رأی گیری در خصوص تقاضای آقای کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران انجام شد که این تفحص در جلسه کمیسیون رأی نیاورد و مقرر شد گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه به صحن علنی مجلس ارائه شود.

 

کمیسیون اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر