کد خبر: 678590 A

کاتب:

یک نماینده مجلس گفت: طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد تا هر چه سریعتر پرونده‌اش تعیین تکلیف شود و حتی در صورت نیاز این مهم امکان تمدید یک ماه دیگر نیز دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جریان رسیدگی به  طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، غلامرضا کاتب در موافقت با این طرح  گفت: طبق مطالعه تطبیقی انجام شده در کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اینکه برای فرد متهم حبس موقت در نظر گرفته شود، ابتدا پرونده وی را تکمیل کرده و سپس متهم را فرامی‌خوانند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مهم در حالی است که در آیین دادرسی کیفری کشورمان برای اینکه متهم در دسترس محکمه قضایی باشد اقدام به صدور حکم بازداشت موقت می‌شود. این در حالی است که طبق قانون فعلی در این خصوص فرد می‌تواند به مدت یک سال در بازداشت موقت به سر برد که این امر تا زمانی که جرم فرد مشخص نشده ظلم است.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه می‌توان برای جلوگیری از فرار افراد ، وثیقه گرانبها دریافت کرد، اظهار کرد: طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد تا هر چه سریعتر پرونده‌اش تعیین تکلیف شود و حتی در صورت نیاز این مهم امکان تمدید برای یک ماه دیگر را هم دارد.

غلامرضا کاتب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر