کد خبر: 674101 A

غلامی در پاسخ به قاضی‌پور:

وزیر علوم تاکید کرد: در صورتی که مسئولان استانی متوجه شوند که یک دانشگاه علیرغم اینکه اصطلاحاً دانشگاه جدید التأسیس باشد اما می‌تواند در حل مسائل منطقه‌ای نقش بسزایی داشته باشد، این دانشگاه را مورد حمایت قرار می‌دهند در هر صورت نگاه محدودسازی برای دانشگاه‌های کوچک وجود ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، منصور غلامی در پاسخ به سوالات نادر قاضی پور و محمد حسین فرهنگی گفت: ما هم در قانون برنامه ششم و هم در مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به ساماندهی آموزش و عالی کشور شده‌ایم و در قالب چند راهبرد بیان شده که یکی ساماندهی آموزش عالی برای ارتقا کیفی است و چند آیتم اجرایی وجود دارد که برای مناطق مختلف کشور دسته‌بندی‌هایی از جمله طبقه بندی در آن ذکر شده و در دانشگاه‌های کشور در توسعه منطقه و ملی تحت عنوان ماموریت‌گرایی ذکر شده است.

موضوع سوال، وزارت علوم با استناد به قانون برنامه ششم توسعه و هم در مصوبه ۷۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اواخر اسفند ۹۴ مصوب شده موظف به ساماندهی آموزش عالی کشور شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این بحث در سال ۹۵ به طور کلی و جدی شروع شده و در چندین راهبرد که یکی از این راهبردهای بحث ساماندهی آموزش عالی به منظور ارتقای کیفی است، که در آن چندین آیتم اجرایی وجود دارد که از جمله آن برای مناطق مختلف کشور برای حوزه آموزش عالی دسته بندی هایی از جمله منطقه بندی و علاوه بر آن به هدایت آموزش عالی و دانشگاه های کشور به سمت تاثیرگذاری مستقیم در توسعه منطقه ای و ملی و تحت عنوان ماموریت گرایی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قید شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: ذیل این دو تکلیف، وزارت علوم در کارگروه های تخصصی متعدد و با بررسی های میدانی هم در منطقه بندی دانشگاه های مختلف در گروه های خاص قرار داده و هم در تعاریف ماموریت گرا و هم ماموریت های علمی برای مراکز علمی تعریف شده و دانشگاه ها دسته بندی شده اند.

وی تصریح کرد: وزارت علوم در راهبردها برای فعالیت های بین المللی برای دانشگاه ها تکلیف کرده که از ظرفیت دانشگاه برای حضور در عرصه های بین المللی استفاده شود که در این راستا دانشگاه های بزرگ تعریف شده اند.

غلامی خاطرنشان کرد: تعریف بین المللی به معنای ساقط شده تعریف ملی و منطقه ای نیست، بنابراین آنها نیز می توانند ماموریت های منطقه ای نیز داشته باشند، لذا در تعاریف مطرح شده، دانشگاه های استانی به عنوان منطقه ای و ملی معرفی شده و دانشگاه های جوانی که در کنار دانشگاه های بزرگ استان وجود دارد، به عنوان محلی معرفی شده اند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: هر دانشگاهی که ظرفیت و توان علمی کافی برای انجام مأموریت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد از سوی وزارت علوم مورد حمایت قرار می‌گیرد و در برنامه ساماندهی آموزش عالی، حمایت از دانشگاه‌های کوچک که از مأموریت محلی برخوردار هستند نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مأموریت محلی هر دانشگاه باعث می‌شود که دانشگاه در آن منطقه نقش تأثیرگذاری داشته باشد و اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را درگیر حل مسائل منطقه‌ای و محلی کنند.

غلامی تصریح کرد: در اکثر دانشگاه‌های کوچک کشور اساتید جوان، خبره و دانشمند داریم و از این ظرفیت‌ها باید برای حل مشکلات استفاده کرد و وزارت علوم نیز از این مأموریت‌ها حمایت می‌کند در صورتی که مسئولان استانی متوجه شوند که یک دانشگاه علیرغم اینکه اصطلاحاً دانشگاه جدید التأسیس باشد اما می‌تواند در حل مسائل منطقه‌ای نقش بسزایی داشته باشد، این دانشگاه را مورد حمایت قرار می‌دهند در هر صورت نگاه محدودسازی برای دانشگاه‌های کوچک وجود ندارد و در ساماندهی مسائل وزارت علوم از تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقاء کیفی عملکرد دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: هر دانشگاهی که ظرفیت و توان علمی کافی برای انجام مأموریت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد از سوی وزارت علوم مورد حمایت قرار می‌گیرد و در برنامه ساماندهی آموزش عالی، حمایت از دانشگاه‌های کوچک که از مأموریت محلی برخوردار هستند نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مأموریت محلی هر دانشگاه باعث می‌شود که دانشگاه در آن منطقه نقش تأثیرگذاری داشته باشد و اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را درگیر حل مسائل منطقه‌ای و محلی کنند.

غلامی تصریح کرد: در اکثر دانشگاه‌های کوچک کشور اساتید جوان، خبره و دانشمند داریم و از این ظرفیت‌ها باید برای حل مشکلات استفاده کرد و وزارت علوم نیز از این مأموریت‌ها حمایت می‌کند در صورتی که مسئولان استانی متوجه شوند که یک دانشگاه علیرغم اینکه اصطلاحاً دانشگاه جدید التأسیس باشد اما می‌تواند در حل مسائل منطقه‌ای نقش بسزایی داشته باشد، این دانشگاه را مورد حمایت قرار می‌دهند در هر صورت نگاه محدودسازی برای دانشگاه‌های کوچک وجود ندارد و در ساماندهی مسائل وزارت علوم از تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقاء کیفی عملکرد دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

غلامی وزیر علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر