کد خبر: 671139 A

اژه ای مطرح کرد؛

سخنگوی قوه قضائیه از جزئیات احکام پرونده تخلف در گمرک بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محسنی اژه‌ای در مورد یک پرونده در بوشهر در تخلفات گمرکی گفت: حکم قطعی شده یکی از متهمان به نام بهنام نوروزی فرزند رستم مدیر کل گمرگ و ناظر گمرگ بوشهر بوده که به اتهام اخذ رشوه محکوم شد به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ شده است.

وی ادامه داد: متهم بعدی امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرگ است که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس و پرداخت و رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده است. مورد بعدی الله قلی کمانی فرزند امیر علی کارشناس گمرک است که به به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده و هر سه اینها هرکدام  ۷۴ ضربه شلاق هم دارند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر بعدی حمید جعفری فرزند حبیب الله کارشناس گمرک است که به اتهام اخذ رشوه دو سال حبس و سه سال انفصال و ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی دارد، علم‌دار کرمی کارشناس گمرک متهم بعدی است که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک هم دیگر متهمی است که به اتهام رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال رد مال و همین قدر جزای نقدی محکوم شده است. همه اینها در یک پرونده هستند.

وی گفت: مهدی رضایی فرزند فتاح،  عبدالرسول شاکیان،  نوید گودرزی فرزند علی سعید تفصیلی و محسن وردستانی نیز در این پرنده بودند و اتهام پرداخت رشوه دارند و مجازات اینها پایین‌تر است.

 

اژه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر