کد خبر: 670957 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مجلس تخلف سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص کامل عوارض برق دریافتی به حمایت از صنعت برق طبق قانون بودجه را به قوه قضائیه ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد (عدم اجرای بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.پس از قرائت این گزارش که طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تدوین شده است، رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ارجاع به قوه قضائیه، گزارش فوق را به رأی مجلس گذاشت که با  با ۱۵۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۹۶ مستند به بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ کل کشور مبلغ ۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان دریافت و به خزانه واریز شده است؛ از این رقم صرفا مبلغ ۳ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۶ به بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق تخصیص داده و پرداخت شده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، عدم تخصیص ۵ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ و بند ب ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور تشخیص داده است، چراکه مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.

برق سازمان برنامه و بودجه قوه قضائیه کمیسیون انرژی سازمان برنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر