کد خبر: 669297 A

رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای مطرح کرد؛

رئیس کمیسیون اقتصادی درنامه‌ای از وزرای صنعت و سرپرست موقت وزارت کار درخواست کرد که هرچه زودتر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت‌خانه ها اجرایی شود.

به گزارش ایلنا،‌ محمدرضا پور ابراهیمی در نامه‌ای به وزاری صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا هرچه  برنامه زمانبندی جهت منع همکاری بازنشستگان با این مجموعه ها سریعا اجرایی شود.

متن نامه به شرح ذیل است:

 از آنجایی که در قانون بحث بکارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها و بنگاه‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است، لذا درخواست اینجانب از وزاری محترم این است که اجرای این مسئله را سریعا در دستور کار قرار دهند.
 شرکت هایی که سهام آنها در قالب سهام عدالت در اختیار وزارتخانه های مذکور است از نظر قانونی مشمول اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستان خواهند بود.

 هدف‌گذاری مجلس در بکارگیری از نیروهای جوان، متخصص و کارآمد که در کشور تعداد آنها به وفور دیده می شود، آغاز تحولات بزرگی خواهد بود که وزارخانه های مربوطه باید از حضور آنها استقبال کنند. امیدواریم در استان کرمان به عنوان اولین استان منع بکارگیری بازنشستگان سریعا اجرایی و شرکت های بزرگی همانند شرکت ملی مس و گل گهر طی چند روز آینده احکام جایگزینی بازنشستگان را صادر کنند.

 منتظر گزارش اقدامات وزار به کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و طبیعتا موارد مربوط به استنکاف از اجرای قانون از طریق دیوان محاسبات بازرسی کشور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

صنعت کمیسیون اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر