کد خبر: 667081 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعلیق یک ساله کارت بازرگانی یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده تخلف اعتبار اسناد ارزی مدیرعامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

وی افزود: شعبه مذکور با احراز تخلف، متهم پرونده را به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ۲۲۰ هزار یورو معادل۱۰میلیارد ریال بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی محکوم و حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت موصوف به مدت یکسال را صادر کرد.

کارت بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر