کد خبر: 663148 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از حکم به تعطیلی ۳ واحد به دلیل تخلفات بهداشتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با اعلام شکایت فردی از یک آرایشگاه زنانه که بخاطر دریافت خدمات لیزر در این آرایشگاه، دچار آسیب های پوستی شده، رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه دهم تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.

وی افزود: با احضار مسئول این آرایشگاه به تعزیرات حکومتی و طی تحقیقات انجام شده مشخص شد در این آرایشگاه اقدامات غیر قانونی لیزر انجام می شود که با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده رای به تعطیلی این آرایشگاه و ضبط ملزومات مربوطه صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در ادامه از برخورد با یک مرکز عینک طبی غیر مجاز خبر داد و گفت: با گزارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر فعالیت یک مرکز عینک طبی غیر مجاز در شهر شیراز، شعبه دهم این اداره کل به بررسی موضوع پرداخت و با احراز تخلف، حکم به تعطیلی این مرکز و ضبط کلیه ملزومات آن به نفع دولت صادر کرد که حکم صادره توسط مامورین اجرای احکام اجرا و این مرکز پلمپ شد.

مبشری تصریح کرد: یک کارگاه تولید سبزیجات خشک با گزارش مردمی مورد بازرسی قرار گرفت و با توجه به فعالیت بدون جواز و تولید غیربهداشتی محصول، صاحب کارگاه به پرداخت جریمه نقدی و تعطیلی کارگاه و معدوم کردن تمامی تولیدات غیر بهداشتی محکوم شد.

تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر