کد خبر: 661647 A

در کانون وکلا؛

نشست «حاکمیت قانون، تنها راه مبارزه با فساد» در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در ادامه جلسات ماهانه کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست «حاکمیت قانون، تنها راه مبارزه با فساد» با سخنرانی محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، محمدعلی نجفی توانا وکیل دادگستری و سعید لیلاز اقتصاددان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز در روز یکشنبه یازدهم شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۰  برگزار می‌شود. 

مولفه‌های اصلی «پیش درآمد» نشست شامل آسیب‌شناسی شیوه‌‌‌های قضایی تضمین حقوق اقتصادی، استقرار حکومت قانون از منظر ماهوی و آیینی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، انقیاد به موازین حقوق‌بشری دادرسی منصفانه در جرایم خاص، الزامات و حدود استیذان حکم حکومتی در برهه جنگ اقتصادی، مبانی حقوقی استجازه کسب اختیارات فوق‌العاده به منظور رسیدگی، محاکمه و مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور و رویکرد تطبیقی نسبت به سازوکار مبارزه با فساد در رژیم‌های حقوقی توسعه‌یافته است. 

بررسی ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠف ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی به صورت موردی و سیستماتیک و آﺷﮑﺎرا و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ، اقتصاد رانتی و تبعاتی که نسبت به اخلال در حقوق شهروندان در پی دارد، ارزیابی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﺎد در ایران و واکنش کیفری تبعی آن و مقوله ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و دیده‌بانی جامعه مدنی و آزادی اختیار وکیل در محاکمات اقتصادی و تصمیمات اخیر دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی مطمح نظر قرار خواهد گرفت. 

کانون وکلا کانون وکلای دادگستری مرکز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر