کد خبر: 652233 A

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد؛

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: آلودگی محیط زیست به ویژه آلودگی هوا در شهرستان اهواز، معاونت حقوق عامه دادستانی در این زمینه تشکیل و در حال فعالیت است که چند مورد را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، عباس حسینی پویا گفت: در بحث سوختن گازها در فلرهای نفتی نیز که از سال گذشته به صورت مستمر پیگیری شد، شرکت نفت قراردادهایی را در این خصوص منعقد کرده است که به زودی شاهد خاموشی تعداد دیگری این فلرها خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین تکمیل کمربند سبز اهواز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با به ثمر رسیدن این دو مورد، شاهد کاهش چشمگیر آلودگی در استان به ویژه در شهرستنان اهواز باشیم.

حسینی پویا گفت: همچنین در بحث برداشت سبز از مزارع نیشکر، پیگیری ها انجام شد تا به ویژه در خصوص شرکت هایی که در اطراف اهواز در حال فعالیت هستند، سالانه برداشت سبز از این مزارع بیشتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر