کد خبر: 650666 A

با موافقت نمایندگان تصوب شد؛

با موافقت بهارستانشینان دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه کودکان و نوجوانان نمایندگان با مواد چهل و چهار، چهل و پنچ و چهل شش این لایحه موافقت کردند.

این مواد می‌گویند؛ 

 مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهاد‌های مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن‌ها را پیگیری می‌کنند.

 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

بهزیستی خانواده کودکان و نوجوانان والدین مددکاران اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر