کد خبر: 650631 A

با موافقت نمایندگان؛

مواردی که قیومیت کودکان و نوجوانان آسیب دیده را محدود می‌کند، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد چهل و یک، چهل و دو و چهل و سه این لایحه موافقت کردند.

این مواد می‌گویند؛ 

مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

 دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به  ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.

در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

 

قانون کودکان و نوجوانان مجلس شورای اسلامی والدین سرپرستی کودکان و نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر