کد خبر: 650210 A

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به نام برخی موسسات مالی واعتباری که از نام ائمه معصومین برگرفته شده است نوشت: این موسسات با هزینه کردن از اسما مقدس مایه ننگ و عارند نه زینت و فخر.

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به انتخاب اسامی ائمه برای موسسات مالی و اعتباری متخلف اعتراض کرد. 

وی گفت: اگر جای رییس کل بانک مرکزی بودم در اولین قدم استفاده از نام ائمه معصومین را برای موسسات مالی و اعتباری در آینده ممنوع کرده و موسسات موجود را ملزم به تغییر نام می‌کردم. موسساتی که با هزینه کردن از اسما مقدس و سوءاستفاده از این عناوین به فرموده امام صادق مایه ننگ و عار شده‌اند، نه مایه زینت و فخر.

Untitledd

موسسات مالی و اعتباری شهیندخت ملاوردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر