کد خبر: 649799 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مصوب کردند مراکزی که در نگهداری کودکان قصور داشته باشند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، با ماده بیست لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت شد. از ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن ۱۳۲ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع اخذ شد.

ماده ۲۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند. 

بر اساس این گزارش کارکنان خاطی نگهداری از کودکان به بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه ۶ محسوب می شود.

حبس سرمایه کودکان کودکان و نوجوانان لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر