کد خبر: 649682 A

با موافقت بهارستان‌نشینان صورت گرفت؛

بهارستان‌نشینان برای عاملان تشویق کودک به خودکشی مجازات درجه ۵ تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ماده چهارده لایحه حمایت از کودکان بدون داشتن مخالف به تصویب رسید.

ماده ۱۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید؛ هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.

براساس این قانون، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه ۵ است.

حبس خودکشی دیه کودکان و نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر