کد خبر: 649644 A

با رای نمایندگان ملت؛

نمایندگان مجلس برای فروشندگان طفل و نوجوان تعیین مجازات کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ماده یازده حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن ۱۴۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ نماینده رأی ممتنع دادند.

ماده یازده حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید؛ هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود. 

تبصره: یک  اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره دو: هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند

 

 

جرم حبس خرید و فروش کودکان و نوجوانان ملت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر