کد خبر: 646959 A

با موافقت بهارستان‌نشینان صورت گرفت؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت به جرائم مربوط به حفاظت از خاک موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک با مواد ۲۲ و ۲۳ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید.

همچنین براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده؛ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.

 

خاک قانون قوه قضائیه کشاورزی مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر