کد خبر: 644059 A

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه فردا یکشنبه برگزار می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ایلنا، یکصد و بیست و هشتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی محسنی اژه‌ای ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با حضور خبرنگاران ساعت ۱۴:۳۰ فردا یکشنبه ۹۷/۰۴/۲۴ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر