کد خبر: 639737 A

مقیمی:

استاندار تهران با بیان اینکه تراکم دانش‌‌‌‌آموزی در تهران ۳۲ نفر است که تلاش می‌کنیم آن را به ۲۴ نفر نزدیک کنیم، تاکید کرد: دانش‌‌‌‌آموزان ما در استان تهران نیاز به فضای آموزشی نیاز به فضای ورزشی نیاز به فضاهای تربیتی و پرورشی دارند و در این زمینه‌‌‌ها باید همکاری بیشتری داشته باشیم. ا

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین مقیمی در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه‌‌‌ساز استان تهران گفت: همه خیرین به نوعی در توسعه علوم دانشی در کشور سهیم هستند و باید جایگاه علم و دانش را به خوبی بدانند. امروز در جامعه جهانی، کشورهایی توسعه‌‌‌‌یافته هستند که به موضوع علم و دانش بهای بیشتری بدهند و دانایی را شرط اول برای برداشتن قدم‌‌‌‌های بزرگ در امر توسعه قلمداد کنند.

وی افزود: در قانون اساسی ما نیز به این مسئله توجه شده است که دولت باید زمینه را برای تحصیل رایگان دانش‌‌‌آموزان فراهم کنند. ضمن اینکه نزدیک به ۵۰ درصد از ساخت و سازهای مدارس کشور توسط خیرین بوده است.

استاندار تهران با بیان اینکه ما بیشترین فضاهای تخریب برای ایجاد مقاوم را در مدارس شهر تهران را داریم، اظهار داشت: در شرایط سختی هستیم ولی باید از امکانات استفاده کنیم و ما هم به عنوان خدمتگذار به امر ساخت مدرسه‌‌‌سازی به دولت کمک کنیم.

مقیمی با بیان اینکه تراکم دانش‌‌‌‌آموزی در تهران ۳۲ نفر است که تلاش می‌کنیم آن را به ۲۴ نفر نزدیک کنیم، تصریح کرد: دانش‌‌‌‌آموزان ما در استان تهران نیاز به فضای آموزشی نیاز به فضای ورزشی، نیاز به فضاهای تربیتی و پرورشی دارند و در این زمینه‌‌‌ها باید همکاری بیشتری داشته باشیم. اعضای شورای شهر تهران کمک کنند و در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به این مهم توجه کند.

وی ادامه داد: همچنین شورای شهر تهران باید از نظر عوارض مجوزهای اداره صدور پروانه کمک کند. در کل شهرستان‌های استان هم فرمانداران، شهرداران و شوراهای شهر کمک کنند.

محمد حسین مقیمی محمدحسین مقیمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر