کد خبر: 638203 A

با تصویب ماده هفت لایحه حفاظت از خاک؛

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک، نمایندگان با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک، نمایندگان  با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

متن ماده ۷ این لایحه بدین شرح است:

- تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن به ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

- تهیه نقشه های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تبصره یک- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را جهت تائید به وزارت ارائه نمایند.

تبصره دو- نظارت و تائید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت می باشد.

تبصره سه- هرگونه مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری های مختلف توسط اشخاص حقوقی، دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تائید وزارت می باشد.

 

لایحه حفاظت از خاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر