کد خبر: 638022 A

نماینده مردم اصفهان:

نماینده مردم اصفهان گفت: در جای جای این لایحه متولی خاصی برای اجرای این اهداف دیده نشده است و در بسیاری از قسمت های این لایحه مثل اینکه غنایم جنگی در حال تقسیم است بسیاری از مسئولیت ها بین دستگاه های مختلف تقسیم شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حیدرعلی عابدی در مخالفت با گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه حفاظت از خاک با تشکر از کمیسیون کشاورزی در بررسی این لایحه گفت: کمیسیون کشاورزی در این لایحه اهداف خوبی را پیشبینی کرده است که ازجمله آن حفظ خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک است.

وی تاکید کرد: اما این لایحه توانایی اجرای این اهداف را ندارد و در جای جای این لایحه متولی خاصی برای اجرای این اهداف دیده نشده است و در بسیاری از قسمت های این لایحه مثل اینکه غنایم جنگی در حال تقسیم است بسیاری از مسئولیت ها بین دستگاه های مختلف تقسیم شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازمان محیط زیست گفت: این سازمان وظیفه حفظ آب، خاک و محیط زیست را دارد اما در این لایحه نقش این سازمان کمرنگ شده است بیشتر این نقش را به وزارت جهاد کشاورزی داده اند. این وزارتخانه در توسعه حوزه خاک به بسیاری از عوارض احتمالی توجه نکرده است. جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته الگوی کشت ارائه دهد و دیدید که چقدر میوه زیر درختان از بین رفت و بازاری برای فروش آن‌ها وجود نداشت. امیدواریم نمایندگان به این لایحه رای ندهند.

لایحه حفاظت از خاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر