کد خبر: 635559 A

با حکم وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منصوب شد.

به گزارش ایلنا، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری با صدور حکمی، میر هادی قره سید رومیانی را به سمت دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منصوب کرد.

در بخشی از حکم آوائی خطاب به رومیانی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» منصوب می شوید.

نظر به اهمیت قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و ضرورت اجرای کامل آن لازم است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و قضائی، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای عمومیو سازمان های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد که از اهداف مهم نظام و دولت می باشد همت گماشته و پیگیری شایسته را برای تحقق ماموریت های مرجع ملی به عمل آورید.

رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری است که با حفظ سمت به عنوان دبیر جدید این مرجع منصوب شده است.

کنوانسیون مبارزه با فساد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر