کد خبر: 634576 A

معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت : حکم قصاص این فرد پس از تایید در دیوان عالی کشور و استیذان (اجازه اجرای حکم قصاص ) رئیس قوه قضاییه ، در دست اجرا بود که بخشیده شد .

به گزارش ایلنا، احمد جعفری  افزود : اعضای شورای حل اختلاف شعبه صلحی ویژه زندان گرگان پس از مشاهده آثار ندامت از سوی زندانی یاد شده و سعی در جبران مافات، در چند مرحله از اولیای دم ،معتمدین و ریش رسفیدان محلی دعوت کردند و خانواده مقتول بزرگوارانه از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و بدون قید و شرط  رضایت دادند .

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان اضافه کرد: این چهارمین محکوم به قصاص است که از ابتدای امسال تاکنون در شعبه ویژه صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان، اولیای دم با بخشش خود، زندگی دوباره به او بخشیدند.

این محکوم به قصاص ، ۴ سال قبل در یک نزاع دسته جمعی و به علت کنترل نکردن خشم ، یک نفر را به قتل رسانده بود.

محکوم به قصاص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر