کد خبر: 634130 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۲ میلیارد ریالی و استرداد حق شاکی برای یک شرکت بازرگانی در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در خصوص رای صادره برای پرونده تخلف یک شرکت بازرگانی گفت: شاکی پرونده با مراجعه به تعزیرات حکومتی استان ادعا کرد که مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت ترخیص مقادیری کالای بازرگانی از گمرک شهید رجایی به یک شرکت بازرگانی پرداخت کرده و شرکت مذکور به تعهد خود در این خصوص عمل نکرده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس ادامه داد: رسیدگی به این شکایت به شعبه نهم تعزیرات حکومتی فارس محول شد و شعبه مذکور در راستای تحقیقات بیشتر مدیرعامل شرکت را احضار و به تحقیق و بررسی پیرامون موضوع پرداخت.

مبشری افزود: در تحقیقات انجام شده، تخلف این شرکت محرز و شعبه رسیدگی کننده، مدیر عامل شرکت را به پرداخت جریمه به میزان ۲ میلیارد ریال در حق دولت، استرداد حق شاکی به میزان ۷۰۰ میلیون ریال و الزام به انجام تعهد محکوم کرد.

تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر